O spoločnosti In Form


Odstraňovanie preliačin bez lakovania

Naša kompetencia: Opravy prieliačin po krupobití na osobných vozidlách. Sme špecialisti ak sa jedná o odstraňovanie preliačin. A to v rámci celej Európy.

Škody zapríčinené krupobitím sú mrzuté. Avšak ešte mrzutejšie je, ak zlyhá logistika Vášho procesového reťazca. My sme dobre oboznámení s podnikovou, skladovou a výrobnou logistikou ako aj s príslušnými požiadavkami na priebeh a bezpečnosť práce.

Spoločnosť In Form podporuje viac ako 110 technikov na odstraňovanie preliačin. K tomu patria zamestnanci s pevným pracovným úväzkom, franchisingoví partneri a smluvné subpodniky. Všetci   vynakladajú svoje maximálne úsilie na to, aby zvládli spracovať pracovné penzum, ktoré predstavuje až 5.000 vozidiel.

Ak to napriek tomu nestačí, tak sme v stave koordinovať v prípade potreby ďalšie subpodniky a tak spracovať až 15.000 vozidiel. A to všetko dokážeme  v požadovanej dobe.