História


Spoločnosť In Form na odstraňovanie preliačin bola založená v roku 2000. V tejto dobe  spoločnosť zamestnávala akurát troch spolupracovníkov v sídle spoločnosti v Mannheime. V roku 2003 spoločnosť rozšírila svoje portfólio činnosti a pribrala ďalších troch zamestnancov.

O tri roky neskoršie bola založená spoločnosť s ručením obmedzeným In Form GmbH Mannheim a stály personál bol rozšírený o ďalších šesť spolupracovníkov. V roku 2008 zamestnávala spoločnosť medzičasom už 17 pracovníkov a ďalej rozširovala svoje obchodné kontakty v priemyslovom sektore. V tom istom roku spoločnosť bola certifikovaná podľa DIN ISO 9001:2008. V roku 2009 bola založená prvá dcérska spoločnosť In Form Franchise GmbH.  Na tejto spoločnosti sa na začiatku podielalo šesť franchisingových partnerov.

Už v o jeden rok neskoršie spoločnosť In Form založila samostatnú účastníckú spoločnosť, ktorá sa podielala na 2 spoločnostiach. Medzičasom personál spoločnosti narástol na 29 spolupracovníkov.

V roku 2011 bola otvorená prvá pobočka mimo Nemecka: Spoločnosť In Form s.r.o. v Bratislave na Slovensku.

V súčasnej dobe spoločnosť zamestnáva 32 stálych spolupracovníkov, naďalej rozširuje svoje portfólio služieb v sektore obchodnej činnosti, podiela sa priamo a nepriamo na 7 spoločnostiach a má 22 franchisingových partnerov.