Triedenie/dopracovanie


Dáme Vám k dispozícii našich vlastných kvalifikovaných spolupracovníkov v požadovaný čas, na mieste Vami stanovenom, na jedno- až niekoľko smenovú prevádzku, v prípade potreby aj v sobotu a nedeľu, 24 hodín denne a 365 dní v roku.

  • Čiste vizuálne kontroly a akcie triedenia
  • Kontroly rozmerov a funkcie
  • Kontroly výrobnej linky alebo parkoviskové akcie
  • Manuálne alebo mechanické dopracovanie  plastov, kovu a elektroniky
  • Manažment kvality – zabezpečenie rozbehu, Run@Rate, optimalizovanie kvality
  • Firewall, dokúpené diely podliehajú 100%-nej kontrole