Ponuka služieb


Požiadavky, ktoré sa kladú na nás, platia pre naše služby pre priemysel v ešte významnejšom rozsahu.  Aj keď sa naša činnosť pre priemysel odlišuje a my namiesto odstraňovača preliačin poskytujeme opravára na nerovnosti karosérie,  zostávajú v platnosti nasledujúce faktory, ktoré  rozhodujú o úspešnom spracovaní zakázky:

 • najkratšia doba reakcie
 • schopnosť dodávky
 • vysoká kvalita remeselníckej práce
 • procesové riadenie a integrácia procesu

 

Na základe dlhoročných skúseností v sektore poskytovania služieb sme sa v roku 2008 rozhodli rozšíriť portfólio služieb spoločnosti In Form o služby pre priemysel:
Pre tento sektor sa nám podarilo získať  veľmi skúseného odborníka pána Horlebeina, ktorý na základe svojich desťročných pracovných skúseností v dielni a pracovnom procese perfektne doplnil profil spoločnosti In Form.

Po zaradení spoločnosti In Form do zoznamu dodávateľov  firmy VW AG a AUDI AG a po niekoľkých úspešných dielenských nasadeniach hľadáme ďalšie výzvy.
My sa pokladáme za Task Force a tak aj jednáme!

 • Trouble-Shooting
 • ŸOutsourcing
 • Dodatková práca pre mechanika
 • Dodatková práca pre odstraňovača preliačin
 • Dodatková práca pre opravára na nerovnosti karosérie
 • Dodatková práca pre spot-repairera
 • Logistické pomocné práce
 • Ďalšie vzdelávanie odstraňovačov preliačin