Dôvody pre In Form


  • ŸStojíme k dispozícii 24 hodín  &  365 dní v roku
  • ŸV našich hodinových sadzbách je zahrnutá práca našich kvalifikovaných automobilových mechanikov a mechatronikov
  • ŸJednotné vystupovanie našich spolupracovníkov u zákazníkov
  • ŸPrehľadná štrukturovaná skúšobná dokumentácia a evidencia zákaziek
  • ŸNeprerušený  informačný a komunikačný systém a rozhovory so spätnou väzbou
  • ŸNákladové zložky pre naše spektrum služieb s orientáciou na zákazníka a situáciu na trhu
  • ŸMožnosti úspory Vašich nákladov na personál  a manažment personálu
  • ŸRozsiahle technické vybavenie a odborná kompetencia v oblasti automobilového priemyslu
  • ŸZabezpečenie kvality a inžinierstva procesov z jednej ruky