In Form ponúka


Naše portfólio služieb pre Vás. Spoločne vypracovaný obchodný úspech  od A ako automobil  až po Z ako zákazník.

Dobrý štart je najlepší začiatok. My počúvame Vás a Vy počúvate nás a tak sa navzájom spoznávame. V prvom kroku vedieme rozsiahle konzultačné rozhovory, presne analyzujeme Vašu situáciu a potom Vám predložíme Váš osobný koncept.

V druhom kroku Vám poskytneme naše skúsenosti a náš Know-how. Vy ako člen našej rodiny profitujete z našich akcií na podporu obchodu. Vy profitujete samozrejme tiež z veľkých zákaziek, pri ktorých je nutná  spolupráca s  niekoľkými franchisingovými kolegami . My zdokonalíme Váš podnikový priebeh pracovného procesu.  Na jednej strane v obchodnom sektore, v administrácii, ako napr. v sektore odbytu, účtovníctva, elektronického spracúvania dát a marketingu.  A na druhej strane v dielni, napríklad štandardizovaním pracovných procesov a zavedením systému manažmentu kvality na základe našej certifikácie podľa noriem ISO. Toto samozrejme nezostane len jednorázovou akciou, ale bude sa vykonávať trvalo zaškolovaním a ďalším vzdelávaním. Naša neustála výmena informácií s Vami predstavuje pre Vás nielen poradenské služby z našej strany, ale aj skutočnú analýzu situácie na trhu a to tiež so zreteľom na ďalší rozvoj nášho výrobku na trhu.

Máte špeciálne otázky? Neváhajte obrátiť sa na nás!