Váš profil


Hodíme sa k sebe? Synergie sú konceptom pre úspešné “obchodné partnerstvo”.

Čo nás spája? Synergia, ktorá spojí naše osobné sily a vytvorí z nich úspešný celok. Každý pozná porekadlo: “Ruka ruku myje”, “Pomôžem Ti, keď aj Ty pomôžeš mne”. Existuje mnoho porekadiel pre úspešnú spoluprácu. Je však známe aj porekadlo “Bez práce nie sú koláče” a tak máme samozrejme očakávania na  Vás – ako aj Vy máte očakávania na náš franchisingový systém –  aby sme mohli  úspešne spolupracovať na profesionálnej úrovni. Ak máte skúsenosti a odborné znalosti v oblasti opravy a údržby motorových vozidiel, tak zodpovedáte ideálne našej predstave. Obraciame sa na autoklampiarov, technikov na odstraňovanie preliačin, klampiarov, mechatronikov atď. so základným  Know-how.  Ak môžeme vychádzať z toho, že máte potrebné základné znalosti, tak o špeciálnu kvalifikáciu sa postaráme my.  Pre nové samostatné podnikanie sú nutné vedomosti základov podnikania. Pritom vychádzame z toho, že ste manuálne zručný a vysoko motivovaný.  Chcete rásť, chcete svoj podnik rozšíriť, optimálne využiť, vytvoriť si ešte jeden zdroj príjmov. Nechcete byť viac zamestnancom, ale chcete sa stať svojím vlastným šéfom. A tak ako u každého dobrého partnerstva kladieme dôraz na dlhodobú spoluprácu, ktorá sa zakladá na dôvere.

Ste presvedčený o tom, že sa k sebe hodíme?  Tak nám jednoducho zatelefonujte.