Koncept


Úspech na základe franchisingu!
Franchise je moderný spôsob rýchlo naviazť obchodné styky. Naskočte jednoducho na úspešný vlak a profitujte zo skúseností. Podielajte sa na fungujúcom obchodnom modely s prednosťami existujúcej prepojenej siete.  Nebojujte sám ale pripojte sa k silnej skupine.
Pojem franchise znamenalo pôvodne v 17. a 18. storočí vo Francúzsku privilégiá, ktoré poskytoval kráľ  spoľahlivým osobnostiam. V dnešnej dobe je franchising extréme dynamický a v posledných rokoch sa veľmi rýchle vyvíjal.
Hoci spoločnosť In Form nie je aristokratická, partnerstvo je však ešte stále privilégiom. Naviac náš franchisingový systém poskytuje okrem partnerstva stále rastúcu a vyskúšanú sieť, ktorá má prednosti pre obidve strany. Vy využívate vyskúšaný koncept a tým sa vyhnete mnohým chybám, ktoré sa nútene vyskytujú u novozaložených podnikov. Vďaka našej intezívnej a odbremeňujúcej  podpore sa môžete koncentrovať na Vaše hlavné úlohy ako umiestnenie Vášho podniku na lokálnom trhu a poskytovanie rozsiahleho servisu pre Vašich zákazníkov. Práve možnosť nasadenia veľkej časti vlastných zdrojov do vytvorenia rozsiahleho servisu pre zákazníkov je rozhodujúcou výhodou v konkurenčnej súťaži. Byť samostatným a napriek tomu súčasťou celku znamená, že vďaka zvláštnej forme organizácie nášho franchisingového konceptu môžete profitovať ešte aj z ďalekosiahlejších efektov. Naši partneri vytvárajú prepojenú informálnu sieť, do ktorej sa ukladajú rôzne informácie a skúsenosti, z ktorých môže každý jednotlivý partner profitovať. Takým spôsobom môžete Vaše podnikateľské riziko značne znížiť a využívať vynikajúce možnosti na ceste k vlastnému podnikaniu:
Samostatnosť, motivácia, šance na sebarealizáciu, radosť z práce, dlhodobá prespektíva. Pozrite sa na naše výkony a nechajte sa ihneď poradiť.