Franchise


Staňte sa svojím vlastným šéfom – ako technik na opravy preliačin

Našou kompetenciou je odstraňovanie preliačin zapríčinených krupobitím alebo iných poškodení karosérie. Na dosiahnutie pôvodného stavu karosérie vozidla je potrebný know-how  a špeciálne odborné nástroje. Vďaka našej profesionálnej technológii je možné odstrániť preliačiny bez lakovania.

Tento postup poskytuje poškodeným rozhodujúce prednosti: Šetríte nielen Vašu peňaženku, ale aj Vaše nervy. A praktická výhoda: Hodnota Vášho vozidla zostane zachovaná.

Spoločnosť In Form Franchise GmbH je dcérsky podnik spoločnosti In Form GmbH a poskytuje Vám jednoduchý obchodný model na Vašej ceste do samostatnosti: Profesionálne odstraňovanie preliačin bez lakovania.

A to najlepšie pritom je: Profesionály neplatia žiadne poplatky za nastúpenie!

Je náš franchisingový systém úspešný? Čísla hovoria samy za seba: Už v roku 2009 sa nám podarilo získať pre náš systém 14 franchisingových partnerov po celom Nemecku a s nimi sláviť spoločné úspechy.  Tento úspech pokračoval ďalej v roku 2010.

K čomu je to vlastne?

Na úspech našej centrály v Mannheime sme veľmi hrdí. S týmto úspechom by sme sa chceli podeliť s Vami. Preto by sme Vám chceli sprostredkovať  túto špeciálnu a hľadanú kompetenciu a spolu s Vami sa postarať o ešte väčšie plošné pokrytie trhu: po celom Nemecku.

Naša ponuka služieb  sa obracia nielen na sektor automobilového priemyslu a obchodu, ale aj na súkromné osoby.  Vytvárame riešenia pre najrôznejšie výzvy našich zákazníkov.

A teraz prídete na radu Vy: Postaráme sa o to, aby ste sa stali “známym” aj Vy. Vašou oblasťou nasadenia je: Európa!  S Vami ako partnerom môžeme úspešne spracovať  aj veľké zakázky v krátkom časovom rozsahu.

Kontrolovaná kvalita

Spoločnosť In Form GmbH je okrem toho schválený a registrovaný dodávateľ spoločnosti VW AG a AUDI AG a jej služby zodpovedajú najnovších normám kvality podľa ISO 9001 : 2008.