End of line Check


Na konci výrobnej línie sa montážne skupiny a systémové moduly kontrolujú špeciálne zaškolenými spolupracovníkmi  v rámci koncovej kontroly, ktorá sa zaprotokoluje do dokumentácie. Malé škody odstránime okamžite na mieste.

  • Ÿ 100 %-né zabezpečenie kvality koncovou kontrolou kvalifikovaným odborným personálom