Odstránenie preliačin


To sa stane veľmi rýchlo: Búrka s krupobitím, prudký náraz predmetom alebo iná nešťastná udalosť. Odstránenie takto zapríčinenej preliačiny je však spravidla omnoho komplikovanejšie. Obava z vysokých nákladov za opravu, časovo náročného pobytu  automobilu v dielni  a z možného neuspojivého výsledku opravy je dôvodom, prečo mnohí  opravu odmietajú. Presvedčte sa o opaku: Príďte k nám.