Preliačiny/Spot Repair


Či na neupravenej surovej karosérii, na surovom plechovom diely upravenom KTL, na lakovanom samostanom montážnom diely či na kompletnom automobile, náš kvalifikovaný vlastný personál sa neustále zaškoluje:

Spot repair

Perfektná bodová oprava laku, ktorú vykonávajú naši experti v sektore lakovania s najmenším možným nákladom a maximálnym zachovaním hodnoty pre Vás.

  • nízke náklady
  • rýchla oprava
  • ak vôbec, tak len minimálna demontáž a remontáž

 

Technológia odstraňovania preliačin

Jemnou, bezškodovou technológiou na odstraňovanie resp. spracúvanie preliačin ušetríme bodové lakovanie alebo dokonca plošnú lakovú úpravu na automobile.

  • nízke náklady
  • rýchla oprava
  • laková úprava nie je potrebná
  • ak vôbec, tak len minimálna demontáž a remontáž