Pracovné podklady


Sme certifikovaní podľa DIN EN ISO 9001:2008

Aj po úspešnom zavedení systému manažmentu kvality vykonávame pravidelne školenie našich spolupracovníkov auditorom.

24 hodín denne & 365 dní v roku

Spoločnosť In Form Vám stojí k dispozícii 24 hodín denne. Sme vždy pripravení riešiť Vaše problémy s cieľom odbremeniť Vás  a dosiahnuť Vašu maximálnu spokojnosť.

Komunikácia & dokumentácia

Úspešná komunikácia, presná dokumentácia ako aj spätná väzba s našimi zákazníkmi a spolupracovníkmi vytvárajú základ pre trvalé zabezpečenie kvality našich výrobkov a zaistenie bezproblémového priebehu.